DANH MỤC
Danh mục sản phẩm
Số Thứ tựTên danh mụcDanh mục chaTrạng tháiSửaXóa
0 Tôm Danh mục gốc
1 Mực Danh mục gốc
2 Khô Danh mục gốc
4 Giá trị gia tăng Danh mục gốc