Liên hệ .

Address

CÔNG TY CP XNK ĐẠI DƯƠNG XANH TOÀN CẦU

A: 15 Street 13, KP2, Binh Thuan Ward, District7, HCM City

T: Mr.Phúc: 0945 140 502 - Mr. Lưu: 0916 182 500

F: 848 3825 6047

E: lechuong@gloceanbluecm.vn